. . .

בשמחה ובהתרגשות רבה קיבלו תלמידי תלמוד תורה חב"ד בית-שמש את החומש הראשון שלהם. על במה מפוארת, מקושטת בעיצוב בלונים צבעוניים, בין זירי פרחים מוריקים, ישבו ילדי החמד היקרים תינוקות של בית רבן כשהם מצפים בהתרגשות לקבלת החומש.

באירוע המיוחד והמושקע הזה שהתקיים בסיום ימי התשלומין בחצר התלמוד תורה השתתפו הילדים הנרגשים והוריהם וגם סבות וסבתות שבאו לרוות נחת רוח חסידי אמיתי.

ראשית פתח מנחה הערב, המנהל הרב חיליק קופצ'יק בדברי ברכה והזמין את התלמידים לומר את שנים-עשר הפסוקים. התלמידים הציגו והמחישו בצורה חווייתית את סיפור התורה והאומות והקשר של עם ישראל לתורה ואחר-כך גם את סיפור ריב ההרים ומעלת הר סיני וענוותנותו.

כפי המסורת התלמידים למדו בחשק ובחיות את הפסוקים הראשונים של חומש ויקרא, ואחר כך אמר אחד התלמידים שיחה של הרבי על הפסוק: אדם כי יקריב. לאחר מכן הופיע המחנך הדגול ר' ברוך צדוק שריתק את התלמידים בסיפור עם מוסר השכל.

מנהל בית חב"ד בעיר הרב אליעזר וויינר שליט"א הוזמן לומר דברי תורה וברכה ולחלק לתלמידים הנרגשים את חומש בראשית, מיד אחר-כך יצאו בריקוד סוער ילדים על כתפי אבותיהם ופיזזו במשך דקות ארוכות לכבודה של תורה.

ההורים והתלמידים יצאו נפעמים ונרגשים כשהם מודים ומהללים את צוות הת"ת על ההשקעה הרבה והמסירות לתלמידים בשמחה ובמאור פנים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.