. . .

רחוב הנרקיס בבית שמש הוותיקה נראה עזוב: מדרכה מכוסה בבוץ, פחי האשפה שחוסמים את הדרך ועוד

עם תחילת הגשמים הראשונים פנו תושבים מרחוב הנרקיס ל'בית שמש חדשות', בכדי שנרים את קולנו וכך מישהו ישמע את קולם.

כבכל שנה, הגשמים הורידו בוץ ולכלוך אל המדרכה וחסמו את הדרך.

ישנם מקומות שבהם פחי האשפה מונחים בצורה שלא מותירים מקום להולכי הרגל ועוד.

יצאנו עם מרדכי, תושב הרחוב ותיעדנו 'מעט' מהרחוב העזוב.