. . .

בואו לבנות לכם עתיד של מנצחים - בברנקו וייס האתגרי