. . .
צ'יקו משלוחים; הכירו את החברה שכובשת את בית שמש