. . .

במוצאי השבת זומנו חברי המועצה החרדים לאסיפה חשובה בביתו של רב הקריה החרדית הרב נתן קופשיץ שליט"א, אסיפה שאמורה היתה לעסוק בנושא אכיפת עבירות בניה - בעיקר לחרדים, בהמשך לפרסומנו על ישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה שאמורה להתקיים השבוע ולדון בנוהלי האכיפה.

באסיפה השתתפו עוד מספר רבנים מהקהילה החסידית, אך רק חבר מועצה אחד הגיע לאסיפה: מלאכי כיטוב ממפלגת עץ.

מסתבר שחברי המועצה החרדים כנראה לא ייחסו לאסיפה אף משמעות ובחרו להעדר ממנה. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.