. . .

בדיון על אפליית חרדים, חבר מועצה בודד


במוצאי השבת זומנו חברי המועצה החרדים לאסיפה חשובה בביתו של רב הקריה החרדית הרב נתן קופשיץ שליט"א, אסיפה שאמורה היתה לעסוק בנושא אכיפת עבירות בניה - בעיקר לחרדים, בהמשך לפרסומנו על ישיבת וועדת המשנה לתכנון ובניה שאמורה להתקיים השבוע ולדון בנוהלי האכיפה.

באסיפה השתתפו עוד מספר רבנים מהקהילה החסידית, אך רק חבר מועצה אחד הגיע לאסיפה: מלאכי כיטוב ממפלגת עץ.

מסתבר שחברי המועצה החרדים כנראה לא ייחסו לאסיפה אף משמעות ובחרו להעדר ממנה. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.