. . .

חדשות #נתן קופשיץ


במוצאי השבת זומנו חברי המועצה החרדים לאסיפה חשובה בביתו של רב הקריה החרדית הרב נתן קופשיץ שליט"א, אסיפה שאמורה היתה לעסוק בנושא אכיפת עבירות בניה - בעיקר לחרדים. רק חבר מועצה אחד הגיע לאסיפה:

קרא עוד  

חברי מועצת העיר החרדים קיבלו לאחר צאת השבת טלפון בו הם נקראו לאסיפה חשובה בביתו של הרב נתן קופשיץ שליט"א - רב הקריה החרדית, אסיפה שתתקיים הערב - ראשון - ולפי דיווח שהתקבל ב'בית שמש חדשות' הנושא יהיה גזירות האכיפה החדשות האמורות להתדיין בוועדת המשנה לתכנון ובניה. בהמשך נעלה עדכון ודיווח מפורט.

קרא עוד