. . .


כמידי חודש, ביום ראשון הסמוך להתכנסות מליאת העירייה, מתכנסת הנהלת העיר כהכנה למליאה. השבוע ביום רביעי תתכנס מליאת העירייה ולכך הערב התכנסה הנהלת מועצת העיר, ובעידן הקורונה ההנהלה התכנסה באולם הספורט הרחב של בית הספר ברנקו וייס.

אחד החידושים בישיבת ההנהלה הערב היה הנגשת החומר, כל חבר מועצה קיבל את החומר מונגש ומסודר בטאבלט חדיש.

בישיבת ההנהלה נחגג גם יום ההולדת של סגן ומ"מ ראש העיר היקר, מר משה שטרית, עם עוגה יפה ומכובדת שהוגשה לו, בנוסף לברכות של ראש העיר וחברי ההנהלה.

הנושאים בהם דנו הערב בישיבת ההנהלה בפרוטוקול הישיבה שלפניכם:הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.