. . .

בימים אלו הושלמו על ידי אגף שפ"ע שני פרוייקטים, עבודות פיתוח בשכונת חפציבה, שכונה שבעירייה שמו למטרה להשקיע משאבים עבור הצרכים של השכונה. בשיחה שערכנו עם הרב ברילנט הוא אומר כי אנחנו לא מברכים על המוגמר כעת, היות שלאחר סיום שלב זה באגף שפ"ע ממשיכים קדימה לשלב הבא, טיפול בצרכים החשובים בתוך השכונה עצמה. הפרטים המלאים ב'כתבה המלאה':

קרא עוד  

ממונה אגף שפ"ע וחבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט מכריז על המבצע הייחודי שיוצא אגף שפ"ע בימים אלו לדרך לטיפוח הגינות הוותיקות בעיר. במסגרת המבצע יחודשו 45 גינות ברחבי העיר. כל הפרטים ב'כתבה המלאה':

קרא עוד  

התושבים פנו, באתר שפ"ע נענו: לאחר פניות התושבים והאיכלוס המתקדם בשכונה, נערכה הבוקר באגף שפ"ע פגישת סגירה של תוכניות גינות 'רמת אברהם', על מנת לקדם ולהביא את התוכניות לשטח.

קרא עוד