. . .

ממונה אגף שפ"ע וחבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט מכריז על המבצע הייחודי שיוצא אגף שפ"ע בימים אלו לדרך לטיפוח הגינות הוותיקות בעיר. במסגרת המבצע יחודשו 45 גינות ברחבי העיר. כל הפרטים ב'כתבה המלאה':

קרא עוד