. . .


ב"ה רעיון חסידי לפרשת 'ויחי' חזק - VaYechi
מאת: הרה"ח ישראל גולדברג שליט"א רב בית חב"ד רחביה ונחלאות

ערב שבת שלום משכונת רחביה ונחלאות בירושלים!

איך מסיימים השבוע את חומש בראשית?
וימת יוסף... ויישם בארון במצרים. 
ואז כולם מכריזים בקול:
חזק! חזק! ונתחזק!

זה לא נשמע לי הגיוני, 
לומר שצדיק הדור נפטר, 
ובאותה נשימה להכריז: 
חזק! איזה מין חיזוק זה?
זהו דבר הכי עצוב שאפשר לתאר!


ובכלל, יש לנו כלל: מסיימים בטוב. 
לא משנה מהו הנושא. 
כשבאים לסיים ספר,
סוגיה או מסכת,
תמיד צריכים לסיים בנקודה אופטימית. 

אז איך התורה בכלל מסיימת פרשת "ויחי", ו
חומש בראשית
עם פטירת יוסף הצדיק?


אלא, יש כאן מסר מאוד מנחם ומעודד:

נכון, שזה מאוד עצוב שהצדיק

כבר איננו בגשמיות. 

כל אחד רוצה קשר גלוי עם הצדיק.

אבל התורה אומרת לנו לא לדאוג.

איפוא נקבר יוסף? במצרים! 

כלומר, אתם עכשיו מתחילים

את השיעבוד במצרים. אל תדאגו. 

יוסף נמצא איתכם כל זמן הגלות. 

ולכן, יוסף השביע את עם-ישראל:

"פקוד פקדתי אתכם...", 

שיוציאו אותו ביחד איתם ביציאת מצרים.


ולכן,
משה רבינו בעצמו טיפל בארונו של יוסף,
והביא איתו את "עצמות יוסף". 
עצמות הכוונה היא גם
ל"עצמות" מלשון "עצם". 
זאת אומרת, 
שכשהגוף הקדוש של יוסף נמצא עם עם-ישראל,
אז כל העצם שלו גם נמצא שם, 
איתם בגלות.


עכשיו יובן מדוע מסיימים את קריאת התורה
עם הכרזת "חזק! חזק! ונתחזק!", 
כלומר, זהו נתינת כוח, 
חיזוק ועידוד, 
ברגעים האחרונים של הגלות,

שהכוח לא להתפעל מהגלות, 
ומדברים שמפריעים לעבודת השם, 
הוא מזה שיוסף הצדיק תמיד נמצא עם עם-ישראל.


חזק! חזק! ונתחזק!
שיהיה לכם שבת שלום!



**************


ב"ה


רעיון חסידי לפרשת 'ויחי' חזק - VaYechi

Erev Shabbat Shalom

from Rechavia and Nachlaot in Jerusalem!


How do we finish Chumash Bereshit this week?

"And Yosef died…

and he was put in a casket".

And then everyone says aloud:

Chazak! Chazak! Venitchazek!
It doesn’t sound very logical to me,

to say that the Tzaddik of the generation passed away,

and in the same breath to declare:

Chazak! What kind of reassurance is that?

This is the saddest thing you can imagine!
And either way, there is a rule:

We end on a positive note

:No matter what the subject is.

When you finish a book,

A subject or a Masechet,

we always need to finish on a positive note.

So how does the Torah finish parshat "VaYechi",

and Chumash Bereshitwith the passing of Yosef?
Rather, there is a verycomforting and reassuring message here:
It is true that it is very sad that the Tzaddikis no longer physically here.

Everyone wants a tangible relationship with the Tzaddik.

But the Torah tells us not to worry.

Where was Yosef buried?In Egypt!

Meaning, you are now about to beginthe slavery in Egypt.

Don’t worry.

Yosef is with you for the entire Galut.

And that is why Yosef makes Am Yisroel vow:"

I have ordered you…",

that they will take him out of Egypt with them.
That is why,

Moshe Rabeinu himselftook care of Yosef's casket,

and brought "Yosef's bones" with him.

Bones also means "Atzamot" from the word "essence".

That is to say,

when the holy body of Yosef is with Am Yisroel,

his entire essence is with them,

in the Galut.
Now we can understandwhy we end reading the Torahwith the declaration "Chazak! Chazak! Venitchazek!",

meaning, it is reassurance,

strength and encouragement,in the final moments of Galut,

this is the strength not to be overwhelmed by the Galut,

and other matters which make it hard to serve Hashemcomes from knowing that Yosefis always with Am Yisroel.
חזק! חזק! ונתחזק!

Chazak! Chazak! Venitchazek!

שיהיה לכם שבת שלום!

 Have a Shabbat Shalom!

**************

עורך מדור יהדות: הרב ברוך צדוק שליט"א

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.