. . .


חשבון נפש בראש השנה לאילנות


אולם הספורט של בית הספר ברנקו וייס היה מלא (כמעט) את כל חברי המועצה, 20 חברי מועצה הגיעו למליאה הנוכחית - למעט נעדר אחד בחו"ל, דבר שלא קרה כבר חצי שנה ויותר, כולם ציפו בדריכות להבין מה יקרה וידו של מי תהיה על העליונה במליאה מורכבת שכזו. 


במליאת מועצת העיר היו אמורים לעלות ארבעה נושאים:
1. אישורי תברי"ם.
2. שינוי חברי ועדת הנחות לארנונה.
3. חוק הרעש.
4. העברת סמכויות מוקד 106 מחבר המועצה אלישיב לחבר המועצה מנדלסון.


בסופו של דבר עלה רק סעיף מס 1: אישורי התברי"ם שעבר בפה אחד וכל חברי המועצה תמכו בו.
מדובר בתקציב בניה של כ 200 כיתות לימוד שזה סכום נכבד מאוד בהרשאה אחת.
סעיף 2 לא הצליח לעבור.
את סעיף 3 הורידה ראש העיר מסדר היום בעקבות לחץ תקשורתי של 'בית שמש חדשות' ושל סיעות הבית היהודי והליכוד, יחד עם עצומת התושבים. 
את סעיף 4 בחרה ראש העיר להוריד מסדר היום, כעונש על המתח הרב ששורר בין סיעות הבית היהודי והליכוד עם ראש העיר.

במשך כמעט שעה התקוטטו סיעות הליכוד והבית היהודי עם ראש העיר על צורת קבלת ההחלטות, כאשר חידד שלום אדרי את השיח אנחנו פועלים לא לפי מה שאת רוצה אלא לפי מה שהחוק קובע.

במבחן התוצאה אפשר לסכם שגם בנושא הרעש הצליחו סיעות הליכוד והבית היהודי שראש העיר תוריד את הנושא מסדר היום, כמו כן גם את נושא ועדת הנחות ראש העיר לא הצליחה להעביר בעקבות קשיים משפטיים שהעלו הסיעות.


כך או כך שבעה חברי מועצה, מתוכם אדרי, שיטרית, הולנדר ומנדלסון שיודעים טוב לאתגר את ראש העיר הצליחו אתמול לאותת לראש העיר שיש להם כח ציבורי ויכולת משפטית להחליט ולהשפיע על סדר יום המליאה.

ראש השנה הוא זמן של חשבון נפש

סיטואציה כזו שהיתה במליאה לא תוכל להמשיך לאורך זמן וכל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו.
ראש העיר לא תצליח להתנהל כך כאשר ישנה אופוזיציה לוחמנית כל כך בתוך הקואליציה, וסיעות הליכוד והבית היהודי צריכים להבין שמה שקורה עכשיו זה הרע במיעוטו וחייבים ללמוד איך לחיות לצידה של ראש העיר.

כך או כך לסיכום או שהם יהיו תלויים אחד בשני או שלבסוף הם יתלו אחד ליד השני ושניהם יפסידו, נמתין לראות מה הצעד הבא ואיך תשפיע ישיבת המליאה.

נעקוב ונעדכן
יום מבורך


צרור תמונות מישיבת המליאה - אין להשתמש ללא אישור:הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.