. . .

פוליטי #ישעיה ארנרייך


עיתון 'המודיע' בכתבה מיוחדת על הסכם הרוטציה שאושר ביום ראשון במועצת העיר. בסיקור יוצא דופן על הרב ישעיהו ארנרייך המשנה לראש העיר, אשר ממונה על תפקידים בכירים בעיר, ביניהם חינוך, מי שמש, בעל סמכויות הבניה של מבני החינוך בעיר ועוד. צילום הכתבה באיכות לקריאה בפנים:

קרא עוד  

כפי שפרסמנו, בכוונת ראש העיר להעלות מחר את הסכם הרוטציה באגודת ישראל לאישור מליאת מועצת העיר, כך על פי ההסכם הקואליציוני שנחתם בתחילת כהונת הקואליציה העירונית. ל'בית שמש חדשות' הגיע מסמך (10/01) בו מובאת חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לעיריית בית שמש ולנוגעים בדבר, בה הוא מבהיר כי בתפקיד יו"ר ועדת תכנון ובניה לא יכול לכהן מי שאינו סגן ראש העיר. האם הרוטציה תעלה במליאה? ועוד, ב'כתבה המלאה':

קרא עוד  

בסוף השבוע התיישבה סיעת אגודת ישראל (באופן נדיר) לישיבת סיעה, בה הוחלט כי הסכם הרוטציה עליו סוכם בתחילת דרכם בקואליציה, יוצא לדרך. ומה לגבי התקציב העירוני? יצביעו בעד או נגד? הפרטים בפנים:

קרא עוד