. . .

כפי שפרסמנו, בכוונת ראש העיר להעלות מחר את הסכם הרוטציה באגודת ישראל לאישור מליאת מועצת העיר, כך על פי ההסכם הקואליציוני שנחתם בתחילת כהונת הקואליציה העירונית.

ל'בית שמש חדשות' הגיע מסמך (10/01) בו מובאת חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לעיריית בית שמש ולנוגעים בדבר, בה הוא מבהיר כי בתפקיד יו"ר ועדת תכנון ובניה לא יכול לכהן מי שאינו סגן ראש העיר.

היועץ המשפטי של העירייה הודיע לאור זאת כי לאור זאת הסכם הרוטציה לא תוכל בתנאים האמורים כעת להתקיים, אלא אם יעמוד בתנאים העומדים בדבריו של היועץ המשפטי לממשלה.
האם בכל זאת יועלה הסכם הרוטציה? האם במקרה שיעלה יאלץ בית המשפט להתערב ולמנוע אותו?

נעדכן כי הדיון שאמור להתקיים בעתירה שהוגשה זה מכבר בנושא, בבית המשפט בירושלים, נדחה לעוד כחמישה חודשים.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.