. . .


הנהלת העיר התכנסה לישיבה סוערת במיוחד

במהלך הישיבה נרשמו רגעים לא רגילים בקואליציה של ראש העיר, כאשר דברים שהועלו על סדר היום נדחו על ידי חברי המועצה.

הנושא הבוער הראשון היה כאשר למרות ניסיונות ראש העיר להעלות תב"רים שלא על סדר היום, מנעו חברי המועצה שלום אדרי ורינה הולנדר את העלאתם ובכך נמנע שינוי בתקציב העירוני.

נושא נוסף שהיה על סדר היום: בקשתו של חבר מועצה להתקין אנטנות סלולריות מעל מבני ציבור להגברת הקליטה הסלולרית בעיר, כאשר רוב חברי המועצה התנגדו לכך והנושא ירד מסדר היום.

ההצלחה הגדולה היתה דווקא של סיעת ש"ס, כאשר חברי המועצה החרדים הצליחו כאחד לאשר סמכות חרדית חזקה בוועדת הרכש והצליחו לקבל עבור נציג סיעת ש"ס מורשה חתימה כממונה רכש.

רגע מביך במליאה היה כאשר בין שני חברי מועצה נרשמו חילופי מילים שגרמו למעט טונים צורמים.

לצורך הידיעה וסיכום ישיבת ההנהלה שוחחנו עם מספר חברי מועצה, כל אחד מהם ביקש באופן בלתי מתפשר ששמו לא יוזכר חלילה, כשחשש גדול בדבריו... מדוע צריך כל כך לחשוש?


תמונת הכתבה אילוסטרציה מאחת מישיבות הנהלת העיר.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.