. . .

בסוף השבוע שיגר תושב בית שמש (ש.ו.) מכתב אל חברי מועצת העיר ובראשם יו"ר ועדת תכנון ובניה, חבר המועצה שמעון גולדברג, לקראת קיומה של 'ועדת משנה לתכנון ובניה', האמורה להתקיים ביום חמישי השבוע.

במכתבו הוא מתריע בפני החברים כי בוועדת המשנה הולכים לקבוע מדיניות אכיפה, באופן מעוגן משפטית, אך רק בחלק מסויים של העיר.

בציטוט ממכתבו הוא כותב: 

עד היום לא הייתה כלל מדיניות כתובה, וכפי מה שנוכחתם לראות, המדיניות הלא רשומה הייתה, להכות בחרדים.
אחרי שהצפנו את הנושא וגלינו את הפרצוף האכזרית והמרשעת של המחלקה המשפטית, באכיפה דורסנית נגד חרדים בלבד.

הם אבדו עשתונות, והחליטו שהם הולכים לקבוע מדיניות, ושלא תטעו לרגע!!! הם לא הולכים למגר את האפליה, הם הולכים לעגן את זה משפטית, איך לאכוף על חלק מסוים של העיר, ולא על חלק האחר.

עד כאן דבריו, הטעויות במקור.


לפניכם סדר יום (חמישי) וועדת המשנה לתכנון ובניה:

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.