. . .

רכרוכי או בעל אופי "כפי שפניהם שונות כך דעותיהם שונות" זועקת האימרה אכן אנו רואים שוני בין הילדים, יש ילדים שכשאנו כהורים מדברים אליהם או מבקשים מהם לעשות או לא לעשות דבר מסויים, אנו נתקלים בחומה בצורה  ולא מוכנים לקבל או לשנות את דעתם. לעומת זאת יש מילדינו הנמצאים על גבול השבריריות  שכל שנבקש מהם הם קודם כל מסכימים ואף מבטלים דעתם מפני דעתינו . ממבט ראשון כל אחד אומר על האחד ממש ילד עם ראש קשה ועקשני . על הרך והענוג אנו ממש מפחדים עליו, שמא ינצלו את תום ליבו  וחוששים מאוד מהרכרוכיות שלו. ומה באמת קורה ? נראה בפרשה ראינו בפרשה ששלח משה רבינו מרגלים לתור את ארץ כנען ונותן להם משה רבינו סימן לבדיקת אופיה של הארץ. "וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה..." אומר רש"י סימן מסר להם משה , כיצד אפשר לדעת אם העם היושב בארץ חזק הוא או חלש ? אם הם יושבים פרזים (ללא חומה) סימן שהם חזקים שסומכים על גבורתם ואם הם מוקפות חומה סימן שהם חלשים כי פוחדים הם וחלשים ולא סומכים על כוחם. כאן מגלה לנו משה רבינו סוד גדול בחינוך ,  ילד שהוא קשה כחומה בצורה זה לעיתים מראה על חולשה ופחד, לכן חשוב לכוון אותו נכון ולהפוך את החסרון שלו ליתרון ולהגביר אצלו את הביטחון. לעומת זאת אותו ילד שמוותר וסולח ואפילו על חשבון דברים המגיעים לו בזכות ולא בחסד, מראה הדבר  על אומץ וגבורה ויחד עם זאת על אופי חזק במיוחד, כי הוא אינו פוחד שמישהו ישנה אותו, ואיתן בדעותיו ובמידותיו הוא .  וצריך בעיקר לכוון זאת לצד הטוב . על כן נדע אנו כהורים שלא מה שנראה בחוץ נמצא בפנים, העמידה כחומה בצורה של ילד לא בהכרח מראה על כח . והוותרנות לעומת זאת לא בהכרח מראה על חלישות אופי.   "יש המתבצר ובליבו פחד נוצר  ויש המוותר ובליבו גבורה יוצר" ואחרי כל האמור אני עוצר ולכם הורים יקרים אומר שבכל כלל יש מי ששונה ואחר. שבת שלום ומבורך מאיר אלמליח יועץ חינוכי


מדור חינוך בעריכת איש החינוך הרב ברוך צדוק שליט"א

Example Text

Example Text

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.