. . .

ויאמר יעקב וכו׳ על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני (לג. י)


ונשאלת השאלה איך השווה יעקב את ראיית פני עשו לראיית פני אלקים? אלא ביאר הגה״ק רבי יהונתן אייבשיץ זי״ע - בעבור עשו נחשב הדבר לשבח גדול, אבל בודאי לא כן היתה כוונתו של יעקב. דאמרו חז״ל (מגילה כח.) ״אסור להסתכל בפני אדם רשע". כמו שאסור להסתכל בקשת בנשיא ובכהנים בעת ברכתם משום שהשכינה שורה עליהם, ורק ראיה קצרה מותרת, כך לא הסתכל יעקב על עשו אלא רק בראיה, וזאת כדי לא להכשל באיסור הסתכלות בפני אדם רשע!...


על הגה״ק מהרי״ל דיסקין זי״ע מסופר סיפור מדהים! כידוע המהרי״ל היה נלחם בכל תוקף נגד המשכילים שהרימו ראש והצליחו להפיל חללים רבים מקרב החרדים לדבר ה', באין גבול לעזותם ורשעותם, העלילו עליו עלילה זדונית והאשימו אותו בגניבה. המשטרה קפצה על המציאה הנדירה – לאסור רב יהודי מפורסם, ולא חלף זמן עד שישב המהרי״ל מאחורי סורג ובריח, מצפה למשפטו. מובן הדבר, שבני הקהילה לא נחו ולא שקטו, והצליחו להשיג את שרותיו של עורך הדין הגדול ביותר ברוסיה, שהיה יהודי מתבולל, כדי שייצג את הרב במשפט. עורך הדין הגיע לבית הכלא לפגישה עם הרב הנאשם, אך במשך כל הפגישה ישב המהרי״ל דיסקין כשפניו רכונות ארצה, ובאופן זה השיב על שאלותיו של האיש. בסיומה של הפגישה לא עצר עורך הדין את תמיהתו ושאל: ״כבוד הרב, מדוע אינך מסתכל עלי״? והמהרי״ל השיב בנחרצות״ ״מפני שאסור להסתכל בפני אדם רשע״...


בשעת המשפט פתח העו״ד ואמר: ״כבוד השופט, ראשית רוצה אני שתכיר את האדם שעומד להישפט בפניך: אדם זה יודע שחייו תלויים בי, ושיש באפשרותי לחרוץ את דינו לכאן או לכאן, ובכל זאת הוא לא הביט בי, כי אסור להסתכל בפני אדם רשע! האם יתכן, כבוד השופט, שאדם צדיק כזה הוא גנב?!... דבריו הותירו רושם כביר על השומעים, וזה היה אחד הטעונים לכך שהשופט זכה את הרב...


דבר תורה מאת הרב משה קליין, מנהל ביה'ס התורני 'נווה צבי'.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.