. . .

במאמר הקודם דיברנו על הבעיה מרכזית הניצבת כיום בפני המתדיינים השונים, בבתי המשפט והיא, במילה אחת ה'סחבת'. 

מאחר וכך התקנות החדשות החל מיום 01.01.2021 באו במטרה לתת תרופה לבעיית זו, אולם בכדי לתת מזור ותרופה, יש צורך לזהות את הגורמים לבעיית הימשכות ההליכים בבית המשפט, תקופות ארוכות ואף שנים רבות.

התופעות הבלתי רצויות שזוהו היו, בין השאר:

א) זילות ממשית בהתייחסות להסדרים הדיוניים שבתקנות ובכלל. דומה הדבר שההתייחסות אליהם היא כאל עניין לא מחייב, טורדני ומטריח; המועדים הקבועים בדין נתפסים לא אחת כהמלצה בלבד; במקרים רבים, השופטים מגלים סבלנות כלפי מתדיינים שאינם פועלים בהתאם להוראות התקנות, באופן שפוגע בסופו של דבר במשאב השיפוטי שהוא ממילא מוגבל.

ב) היעדר שיח מקדים בין הצדדים והיעדר מוכנות לדיון – לא אחת הצדדים להליך המגיעים לישיבה הראשונה הקבועה בבית המשפט אינם מוכנים לדיון ואף לא שוחחו ביניהם כלל לפני התייצבותם לקדם המשפט, דבר שמאריך אף הוא את ההליך שלא לצורך וגורם לבזבוז זמן שיפוטי יקר.

ג) במקרים לא מעטים נעשה אף שימוש לרעה בפרוצדורה על ידי הצדדים לצורך הארכת משך ההליך. 

על רקע זה נמצא כי יש לשקול את שינוי התובנות באשר לפן הדיוני באמצעות התקנת תקנות שישמשו מכוון ומורה דרך ראוי בניהול הליכים אזרחיים.

תכליתן של התקנות הוא, אפוא, לסייע בידי בית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי והוגן, שיאפשר הגעה לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מרבית. על מנת לעשות כן, מבקשות התקנות להשיג מספר מטרות: ראשית, להביא לפישוט והאחדה של סדרי הדין הקיימים; שנית, לשרש חסמים הגורמים להתארכות דיונים בבתי המשפט באמצעות התמודדות עם תופעות של העדר התייחסות למועדים או שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לנדרש (לעיתים עד כדי מצב שמרוב טיעונים ותתי טיעונים על פני מאות עמודים ,קשה לבית המשפט לאתר את השאלות האמתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים) שלישית, להביא לגילוי הדדי ולשקיפות מלאה בין בעלי הדין לפני הגשת התובענה ובמהלכה; רביעית, לקדם נגישות לערכאות השיפוטיות, להבטיח קיומו של הליך ראוי והוגן, ובתוך כך למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר, זמן המהווה משאב ציבורי מובהק, ולהשריש שיקולי יעילות וצדק מהיר.

עקרונות יסוד אלה ראוי שישמשו גם כלי פרשני בכל הנוגע ליישומם של ההסדרים הדיוניים שבתקנות אלה.

התקנות מחולקות לשני חלקים:

החלק הראשון עניינו עקרונות יסוד של סדרי הדין האזרחיים. חלק זה נועד להוות מורה דרך בכל הנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים כאשר עקרונות היסוד הם כלי פרשני ראשון במעלה לסוגיות דיוניות שונות.

החלק השני של התקנות כולל את סדרי הדין האזרחיים הכלליים. אלה הם ההסדרים החלים על כל ההליכים האזרחיים, זולת סדרי הדין לתובענות בענייני משפחה וסדר הדין לאכיפת פסק דין חוץ אשר נותרו בתקנות סדר הדין האזרחי הקודמות כמו כן, חלק זה לא יחול במקום בו נקבעו בדין בעניין פלוני סדרי דין מיוחדים אחרים, זולת אם יש בהם הוראה המחילה את תקנות סדר הדין האזרחי באופן שיורי.


המשך אי"ה במאמר הבא באתר...


שמעון שלי עורך דין ומגשר מוסמך ובעל תואר M.B.A במינהל עסקים.

ניתן ליצור קשר בכל שאלה  בטלפון (או וואטסאפ) 0587889200 ובמייל: shshelilaw@gmail.com

כתובת המשרד : 

* נחל שורק 31 מרכז מסחרי רמת בית שמש א

* קניון לב הרמה קומה a משרד עו"ד שמעון שלי.

שעות פעילות המשרד 8:00-19:00.


* * * * * * * * * * 

האמור במאמרים השונים באתר הינו הסבר כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום והאמור באתר אינו יכול לספק פתרון לבעיה ספציפית.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.