. . .

האם חיים יפרח, מנהל מחוז ירושלים במשרד הפנים יתערב?

שבוע ימים עבר מאז פרסמנו את דרישתם של חברי המועצה ממפלגות הבית היהודי והליכוד מראש העיר עליזה בלוך לכנס את מליאת העירייה.

את דרישתם הם מנמקים בכך שדרושה הגברת השקיפות לתושבים - בפרסום הקלטות ישיבות העירייה וכן בשיפוץ ובניית מקוואות לכלל המגזרים.

עד עתה לא קיבלו חברי המועצה זימון רשמי לישיבת מליאה 'כנדרש בחוק'. על פי החוק מחוייבת ראש העיר לכנס את המליאה תוך שבעה ימים  מאז בקשתם וכן עליה להודיע לחברי המועצה על כינוס המליאה 48 שעות לפני כינוסה.

שבעת הימים מסתיימים ביום ראשון הקרוב.

אחד מבכירי העירייה אומר ל'בית שמש חדשות' שבכוונתם לפנות למנהל המחוז - לאחר שזה קיבל העתק של דרישתם לכינוס המליאה - ולבקש ממנו נקיטת הליכים כנגד ראש העיר על הפרת החוק, כלשונו.

נזכיר כי יחד עם דרישתם לכינוס המליאה הוציאו חברי המועצה הנ"ל מכתב התראה לראש העיר טרם נקיטת הליכים לדבריהם על ביטול ועדת ההנחות ופיזור חבריה.

הבקשה לכינוס המליאה ומכתב ההתראה, לפניכם:הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.