. . .

פוליטי #משה שטרית


האם מנהל המחוז במשרד הפנים יתערב? שבוע ימים עבר מאז פרסמנו את דרישתם של חברי המועצה ממפלגות הבית היהודי והליכוד מראש העיר עליזה בלוך לכנס את מליאת העירייה, עד עתה לא קיבלו חברי המועצה זימון רשמי לישיבת מליאה 'כנדרש בחוק'. על פי החוק מחוייבת ראש העיר לכנס את המליאה תוך שבעה ימים. מתי עליה להודיע על כינוס המליאה? ומה קורה אם ראש העיר לא מזמנת מליאה? זה ועוד ב'כתבה המלאה':

קרא עוד  

הודעת דוברות העירייה על פועלה של ראש העיר להקמת שמונה מגרשים חדשים גררה תגובה קשה מצד סגן ומ"מ ראש העיר משה שטרית על אפסיות הסיכוי לבניית כמות זו. דוברות הערייה מצידה מיהרה להוציא הודעה להוכחת דבריהם, אך סגן ראש העיר בשלו: המכתבים הללו לא מוכיחים כלום. קרע מתמשך בקואליציה, ההודעות והתגובות בפנים:

קרא עוד  

קרע בקואליציה מחד ואחדות בתמונה לא שגרתית מאידך: שני סגני ראש העיר בית שמש, משה שטרית מהליכוד ורינה הולנדר מהבית היהודי נצפו היום בתמונה, כאשר הם קוראים לראש העיר עליזה בלוך לעצור את הבניה הענקית לחרדים:

קרא עוד