. . .

 לפני זמן לא רב היתה לי שיחה עם אבא של תלמיד על הדרדרותו ביראת שמים וזה דברים שבכל יום לדאבוננו משפט אחד צימרר אותי ממש "הוא כבר לא יושן עם טלית קטן, מה נשאר שיחלל שבת ? " כתוב בפרשה "זאת חוקת התורה " אומר רש"י שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל , לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה אני מבין מדברי הרש"י שהשוואה בין מצוה כזו לאחרת לא קשורה להבדל בין המצוות מי מעלתו גדולה ממי. ההבדל ביניהם הוא באיך שאנחנו רואים זאת, אך לא תמיד זה לתועלת אבא לצורך העניין חווה את חווית המצוה אחרת לגמרי מאיך שחווה אותה הנער המתבגר אין לדמות עשיית המצוה של הבן מול עשיית המצוה מול האב תמיד אנו צריכים לראות את הדברים מהעיניים של  הילד לכן בורא עולם סתם את המצוה כחוק ואין לך רשות להרהר אחריה אבא ואמא יקרים עשיית המצוה על ידי הילדים נעשית בכוחות גדולים ובקשיים רבים, תעריכו בפני הילד את גאוותכם בו ואל תדרשו ממנו להיות ולהתייחס כמוכם למצוה אלא העצימו את עשיית המצוה על ידי הילד עם כל הקשיים ונגד כל הסיכויים וכך נזכה שהבן ישמח במצוה וישמח לעשות אותה ועוד מצוות רבות אחריה לדור דור 

שבת שלום  לכולם 🤝 

מאיר אלמליח  יועץ חינוכי


המדור בעריכת הרב ברוך צדוק שליט"א

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.