. . .

תפילה ופירגון 

 לאחרונה זכיתי להתפלל בבית כנסת שלא היו שם בני תורה, היו שם עמך בית ישראל שמגיעים משבוע לשבוע לכבד את השבת צדה עיני אבא ובן היושבים סמוך האחד לשני, מה שהיה מאוד מעניין שם שהבן לא משה עינו מהסידור וזה נפלא אך היותר מעניין שהאבא לא משה עינו מבנו וחסר לו שיזיז את העין מהסידור. שלא כמנהגי פניתי לאותו אבא לאחר התפילה ושאלתי אותו מה המנהג הזה ?

תשמע כבוד הרב ענה לי האבא, כך חינכו אותי וכך אני מחנך את בני שאלתי במבוכה ולמה רק פעם בשבוע ? אני לא יכול יותר מזה זה גדול עלי..

אבא יקר וחביב תפילה באה מתוך תחנונים ולא מתוך הרגל וכוחנות! ילד שמחייבים אותו להתפלל הוא יגיע אולי פעם בשבוע, כמו שקרה לך ילד שמגיע מתוך רגש ואהבה לתפילה ושמחים בתפילתו ואם לא התפלל מספיק אז שמחים במה שכן התפלל. 

זוכים לראות את הבן כל השבוע בבית הכנסת מתפלל בשמחה! אולי זה ישמע חמור מידי אך אמיתי. אני חושב שיצר הרע מפחד ממנהגי אבות שנעשים כיאות כי זה מושרש לדורי דורות. מה עושה יצר הרע? נותן בלב ההורים תחושה של שליחות בכך שמאלצים את ילדם לקיים את המצוה ולהתפלל בלי לזוז מהמקום ובלי להזיז את העיניים מהסידור אך לדאבוננו הילד הזה לא תדרוך כף רגלו בבית הכנסת ברגע שיעמוד על דעתו! 

חיבוב המצוות נקנה בחיבה, כל מה שנלמד בקושי ובכפיה לא נשאר ממנו זכר טוב חשוב מאוד שהילד יתפלל אך השמחה למצווה חשובה יותר! אסיים ואומר פעם נכנס אליי אבא באסיפת הורים וסיפרתי לו שהבן שלו מתפלל להפליא ואפילו מחזן ממש טוב מתפלא האבא ומסתכל עליי כאילו נפל כוכב אז אולי תסביר לי איך יכול להיות שבבית הכנסת הוא לא מצליח להתפלל יותר מעשר דקות בלבד ? ואח"כ יוצא החוצה לשחק ? שאלתי את האבא שאלה לי אליך הבן שלך מצליח להתפלל עשר דקות וזה יפה, פירגנת לבן על אותם עשר דקות תפילה ? 

מה ?? לפרגן ? על מה ? שאל האבא על העשר דקות של תפילה? 

כן כי אם אתה מפרגן על עשר דקות הם יהיו עשרים דקות וכשתפרגן על עשרים דקות תפילה הם יהיו שעה של תפילה מתוך שמחה. ככה זה בעולם אמרתי לו, דברים שבאים בכח אין להם קיום ודברים שבאים מתוך שמחה ופירגון מחזיקים לדורי דורות.

שבת שלום! 

הרב מאיר אלמליח – יועץ חינוכי

מדור חינוך בעריכת המחנך הרב ברוך צדוק שליט"א

טקסט לדוגמה

טקסט לדוגמה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.