. . .

"עבד אברהם אנוכי" - דמשק אליעזר:

'עבד' הוא מושג שמעלה אסוציאציות שליליות, עד שנראה שלא יכול להיות לו משמעות חיובית. אבל מסתבר שזה לא ממש כך כאשר אומר בעבדו של אברהם אבינו!

הפעם הראשונה שאליעזר מוזכר בתורה

הכירו את אליעזר, עבדו של אברהם אבינו, כי אישיותו המיוחדת לה לקרוא בשורות הבאות.

למרות שדמותו המרתקת של אליעזר מופיעה פעמים רבות בספר בראשית, שמו מוזכר במפורש רק פעם אחת בלבד, ובכל שאר הפעמים הוא מכונה בשם 'העבד'.

כשבורא העולם מספר לאברהם על השכר הרב הצפוי לו כתגמול על מעשיו הטובים, מגיב אברהם בתמיה: מה התועלת בשכר הרב שתרצה לתת לי, כאשר אין לי בנים והאדם הקרוב אליי הוא עבדי? ובלשון הפסוק:

"ויאמר אברם: ה 'אלוקים! מה תתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ואבן משקאות ביתי הוא דמשק אליעזר?"

הפסוק אומר לנו כי אליעזר היה "בן משק ביתי", מנהל המשק של אברהם שהיה ממונה על כל נכסיו.

אך מדוע הוא נקרא בשם "דמשק אליעזר"?

אליעזר עבד אברהם - תעודת זהות:

לפי פשטות הפסוקים, אליעזר נולד בדמשק וכך קיבל את השם דמשק אליעזר.

המדרש אומר כי אליעזר היה בנו של נמרוד, שמלך בימי אברהם והכריז על עצמו כאלוה. כשאברהם סירב להכיר ב"אלוהותו "של נמרוד, הוא השליך אותו אל כבשן האש. באורח נס, האש שרפה רק את הכבלים שאזקו את אברהם אך לא אירע מאום. הנס הרשים מאד את נמרוד שהפך לו כאות הוקרה את בנו אליעזר לעבד.

הפעם הבא בה אנו פוגשים באליעזר היא בסיפור מקראי מרתק המתאר את אליעזר כאיש צבא מהולל שהשתתף פעולה מלחמת עולם שפרצה בין שתי קבוצות של מלכים , וארבעת המלכים שניצחו כבשו שטחי ענק ושבו את יושביהם, ובין מבצע את לוט, אחינו של אברהם.

הפסוק מתאר כי אברהם נחלץ לעזר אחיינו, כשהוא עומד בכוח של 318 לוחמים בלבד. אולם פירוש מסורתי למקרא הוא שחילו של אברהם הורכב מחייל אחד בלבד - אליעזר, ולמרות זאת הוא נחל ניצחון ניסי מזהיר, ואף רדף אחרי המלכים המפסידים עד ל ... דמשק!

השליחות האחרונה:

האיזכור המרכזי של אליעזר בתורה הוא פונקציה פונקצית כשדכן המחפש אישה לבנו של אדונו, אברהם.

הנה הסיפור בקצרה כמו שהוא נמצא במקרא ובמדרשים:

לעת זקנתו, כאשר אברהם חש שימיו ספורים, הוא שולח את עבדו הנאמן אליעזר למצוא כלה לבנו יצחק, כשהוא מפנה אותו למקום ספציפי ממנו עליו להביא את הכלה המיועדת: ארם-נהריים, מולדת אברהם.

מדרש מופלא (ילקוט שמעוני) מספר על נס שאירע לאליעזר בזמן בואו לארם-נהריים, כשבאמתחתו רכוש גדול כמתנה לכלה המיועדת: לבן, אחיה הרשע של רבקה, זמם להורגו ולגזול את הרכושו. אולם אליעזר בחרין בכוונותיו ועל ידי הזכרת אחד משמותיו הקדשות של הבורא העיף את הגמלים באוויר.

לבן נבהל, אך עדיין לא נסוג מתכנתו. כשאליעזר הגיע לביתו של לבן הוא ניסה להרוג אותו באמצעות מנה מורעלת, אך נס התרחש ומלאך החליף את צלחתו בצלחת בתואל אבי לבן, שאכל את האוכל המורעל ומת.

השליחות המאתגרת והניסית, מסתיימת כשאליעזר יוצא לדרכו חזרה, ועמו רבקה אמנו.

דולה ומשקה מתורת רבו

בתלמוד (יומא כ"ח ב ') נאמר כי אליעזר היה תלמיד חכם שהגה בתורה, וכינויו "דמשק" מפורש כ"נוטריקון" - תיבות של המילים ראשי ד ולה ו משק ה; ביטוי מטאפורי למלאכתו ללמד אחרים מתורתו של רבו אברהם , בדומה לשאיבת מים והשקייתה לאחרים.

מסר לחיים

אמירה מעניינת במקום במדרש (רבה בראשית): "יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים". משפט זה מתייחס לעובדה שהתורה הקדישה פסוקים רבים כל- כך לסיפור שיחתו של אליעזר עם משפחת רבקה, ואילו דינים מרכזיים בתורה נרמזים לעיתים במילה או אפילו אות אחת.

הרבי מליובאוויטש אומר (ליקוטי שיחות חלק כ 'עמוד 133) כי יש בהנהגתו של אליעזר מסר חשוב לחיים:

על אף כי שיחתו של אליעזר הייתה עם לבן הארמי, איש רשע שאף ניסה להרוג אותו. לא חשש לאיעזר להכריז בגאון: "עבד אברהם אנוכי"!

בכל רגע בחיים, עלינו לזכור את שליחותנו ותפקידנו מתוך גאון וביטול לרצון בורא העולם ועבדיו הצדיקים.

שבת שלום!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.