. . .

רעיון? במקום הנהלה סוערת ביום אחד ומליאה סוערת ביום אחר, הסערות מתאחדות.

חברי מועצת העיר קיבלו הודעה על ישיבות הנהלה ומליאה זה אחר זה, ביום רביעי בעוד שבועיים.

בישיבות אמורים החברים לדון באישורי תקציבים שחלקם שנויים במחלוקת: אישור תקציב רטרואקטיבי לפסטיבל 'אגן הים התיכון' שהתקיים לפני מספר חודשים ומסתבר שעד עתה לא אושר תקציבו, התב"רים שלא עברו במליאה הקודמת ועוד.

בשעה 18:00 ידרשו החברים למליאה מיוחדת - דיון בצו הארנונה החדש העומד להתייקר משמעותית בקרוב למאה ש"ח! אין ספק כי זו פגיעה קשה בכיסו של התושב. החברים יצטרכו לתכנן צעדיהם טרם פגיעה שכזאת בכיסם של כלל התושבים לפני שיאבדו את אמונם לגמרי. 

נוסיף ונציין כי לאחר תקופה כל כך קשה של קורונה ומלחמה בדרום, כאשר אצל לא מעט תושבים פחתו ההכנסות, התייקרות כזאת היא פגיעה של ממש

יהיה מעניין. אנחנו נעקוב ונעדכן.

זימוני החברים לפניכם:
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.