. . .

מדור באהלי צדיקים נערך ע"י איש החינוך הרה"ח ברוך צדוק שליט"א

הרה"ק רבי מרדכי יפה מלעכוביץ' - י"ג שבט (תק"ע)

נולד בנעשוויז (עיר בבלארוס, פרובינציית מינסק). 

נתייתם מאביו רבי נח הפרנס בילדותו. 

מיוחס בן אחר בן לרבי מרדכי יפה בעל הלבוש.


תחילת דרכו בחסידות 

היתה אצל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

(שאמר: כי עליו עומד שליש העולם). 


רבו המובהק 

הוא רבי שלמה מקרלין. 

רבי ישראל מרוז'ין העיד עליו כי הוא 

גדול תלמידי רבי שלמה מקרלין. 


יחד עם חברו הטוב רבי אשר מסטולין הראשון, נסע לרבי ברוך ממעזבוז'. 

היה קדוש עליון, גאון בנגלה ובנסתר, טהור עינים. 

בילדותו היה בורח מהחדר ורץ להתבודד ביערות שמאחורי העיר. 

בהיותו ילד עבר פעם רבי אהרן הגדול מקרלין בעיר מגוריו ובירכו שיזכה ללמוד בהתמדה. 

רבי משה מקוברין תלמידו אמר עליו שהיה בקי בש"ס ובפוסקים אך הוא הסתיר זאת.

לאחר פטירת רבי שלמה מקרלין, החל להנהיג עדת חסידים בעיר לכוביץ שבליטא (עיירה במערב בלארוס). 

בשנת תקנ"ט נאסר בהלשנת המתנגדים (יחד עם בעל בתניא ורבי אשר מסטולין). 

מונה ע"י רבי אברהם מקאליסק לכהן כנשיא קופת מעות עניי ארץ ישראל. 

נפטר בסטולין כאשר נסע לשם לחתונת נכדו. 

ביום החתונה הרגיש כי קיצו קרב, לקח את ד' ציציותיו בידו האחת ואת זקנו בידו השניה, והחל לזמר 'אל חי חלקנו צורנו...' ומתוך דבקות החזיר נשמתו ליוצרו. 


ממשיכו;  רבי נח מלעכוביץ' 

מחסידות לעכוביץ הסתעפו חסידויות:

קוברין, סלונים  קוידנוב ונובומינסק. 

ספריו: 

דברי תורתו כונסו בספרים: 

דברי שלום. 

משמרת שלום. 

אור ישרים. 

תורת אבות. 

     מירא דכיא (חובר ע"י הרבי הקודם רש"נ מסלונים).

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.