. . .

הגאון הגדול הרב יצחק הוטנר זצ"ל נולד (חודש אדר תרס"ו) בורשה שבפולין לאביו הרב חיים הוטנר שעסק במסחר לצד היותו למדן ולאמו חנה שהיתה ממשפחה של חסידי גור. 

למד בצעירותו בישיבת סלבודקה שבעיר קובנה בליטא שם הוכר כעילוי,  ולאחר מכן עלה לארץ ישראל לשם נשלח כדי לחזק את הישיבה שהוקמה בעיר חברון. 

בארץ ישראל התוודע לרבה הראשי הגאון הראי"ה קוק זצ"ל ובהמשך כשחזר לורשה התיידד עם גדולי תורה נוספים שהעניקו הסכמות לספרו 'תורת הנזיר' – חידושים על מסכת נזיר.

בין כותבי ההסכמות הגאון הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי, הגאון הרב אברהם דוב כהנא שפירא מקובנא ועוד.

בורשה גם יצר קשרים ידידותיים עם הגאונים כ"ק אדמו"ר הגרמ"מ מליובאוויטש וכן עם הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. עם האדמו"ר מליובאוויטש למד חברותא משך זמן רב בורשה. 

בשנת תרצ"ה עבר להתגורר בארה"ב ושם התמנה לראש ישיבת רבינו חיים ברלין. בשנת ת"ש הקים ישיבה לבוגרי תיכון, הוא תמך בשילוב לימודי קודש בלימודי חול. 

הרב הוטנר עמד בקשר רצוף עם כ"ק האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש על ידי מכתבים וביקורים בימי שבתו בארה"ב, הוא ביקש מהאדמו"ר שימצא עבורו אברך תלמיד חכם שילמד עימו את תורת החסידות והאדמו"ר הציע לו כחברותא את חתנו שהיה ידוע כעילוי ומתמיד עצום (לימים הרבי מליובאוויטש) הם למדו שיעורי חסידות במשך תקופה ארוכה. 

בשנת תש"ל טס הרב הוטנר עם רעייתו הרבנית, בתו ותנו לביקור בארה"ק עם מטוס אייר פראנס, ואז נחטף המטוס ע"י מחבלים מארגון 'ספטמבר השחור' המטוס נחת בירדן וסכנת מוות ריחפה על נוסעיו היהודים בנס ניצלו הרב ומשפחתו. 

בשנת תשל"ט עבר להתגורר בירושלים, שימש כנשיא מכון ירושלים והיה מעורכי 'אוצר מפרשי התלמוד'. 

בחודש חשון תשמ"א לקה בשיתוק חלקי ונפטר לאחר מכן בכ' כסלו, נטמן בחלקת הנביאים שבבית הקברות בהר הזיתים בירושלים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.