. . .

יחד עם חברו הטוב רבי אשר מסטולין הראשון, נסע לרבי ברוך ממעזבוז'. היה קדוש עליון, גאון בנגלה ובנסתר, טהור עינים. בילדותו היה בורח מהחדר ורץ להתבודד ביערות שמאחורי העיר. בהיותו ילד עבר פעם רבי אהרן הגדול מקרלין בעיר מגוריו ובירכו שיזכה ללמוד בהתמדה. רבי משה מקוברין תלמידו אמר עליו שהיה בקי בש"ס ובפוסקים אך הוא הסתיר זאת.

קרא עוד  

השבוע שלושה ימי הילולא של צדיקי עולם: היום - כ' טבת של "האביר יעקב", המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זיע"א, היום גם של "הנשר הגדול", הרמב"ם הקדוש רבי משה בן מימון זיע"א, ובסוף השבוע כ"ד טבת ההילולא של בעל התניא והשולחן ערוך, רבי שניאור זלמן מליאדי זיע"א מייסד חסידות חב"ד. בפנים קישור למילי דהילולא על "האביר יעקב" - מאת הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א:

קרא עוד  

רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין נולד בשנת תרי"ח לאביו האדמו"ר רבי מרדכי שרגא פייבוש האדמו"ר הראשון מהוסיאטין, שהיה צעיר בניו של הרה"ק רבי ישראל מרוז´ין. לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ד נתמנה לאדמו"ר בהוסיאטין, ושם גר עד שנת תרע"ב. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר להתגורר בווינה. ואל חסידיו שנותרו בגליציה היה נוסע מעת לעת. גדולי הצדיקים העריצוהו כאדם קדוש, והרה"ק האדמו"ר מבעלז כינהו 'הרבי' , והעיד עליו כי הוא "צדיק יסוד עולם". גם הרב הראשי, הגאון הרב יצחק אייזיק הרצוג, היה בקשרי הערכה וידידות עמוקים עמו. מגיש הרב ברוך צדוק שליט"א:

קרא עוד  

בשנת תש"ל טס ההרב הוטנר עם רעייתו הרבנית, בתו ותנו לביקור בארה"ק עם מטוס אייר פראנס, ואז נחטף המטוס ע"י מחבלים מארגון 'ספטמבר השחור' המטוס נחת בירדן וסכנת מוות ריחפה על נוסעיו היהודים בנס ניצלו הרב ומשפחתו. תולדות חייו ועוד מאת: איש החינוך הרב ברוך צדוק שליט"א

קרא עוד  

לרגל יום פטירתו של הצדיק הרה"ק רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש בי"ט כסלו שיחול השבת, תולדות חייו ועוד בעריכת איש החינוך הרה"ח ברוך צדוק שליט"א:

קרא עוד  

מדור חדש בעריכת הרב ברוך צדוק שליט"א. ט' כסלו – יום ההולדת ויום ההילולא של הרה"ק כ"ק אדמו"ר האמצעי זיע"א מליובאווויטש. כמו אביו, גם רבי דובער "זכה" להתנגדות מצד יהודים שלא ראו בעין יפה את הפצת רעיונות החסידות שלו. מכתב שהתגלגל לידי אדם כזה, זוייף והוצג בפני השלטונות הרוסים בהאשמה שרבי דובער מתכנן מהפכה. בשנת תקפ"ז (1826) הרבי הצטווה להופיע בבירת המחוז ויטבסק, ומסעו נערך בכבוד גדול כאשר בכל עיר וכפר דרכם עבר יצאו זקני המקום לקראתו והעניקו לו כבוד רב... כנסו להמשך:

קרא עוד